BG  |  EN  
начало  |  новини  |  общество и вяра  |  обреди  |  история  |  контакти  |  Достойни личности  |  настоятелство  |  Имоти  |  скръбна вест

Ръкопис „Вход Господен в Йерусалим”

10-01-2013
Ръкопис „Вход Господен в Йерусалим”

Арменските манускрипти, създадени преди ХIII век, са  рядко украсени с миниатюра, вградена в текст. Първият пример за такова представяне на текст от Евангелието е от края на Х и началото на ХI век. В центъра на тази миниатюра са разположени две дървета вместо едно, както сме свикнали да виждаме. Персонажът на Христос със своята къса брада, излъчването на Апостолите, както и изобразяването на Йерусалим, показват иконографската схема на този ранен период.

Ръкописът „Вход Господен в Йерусалим” е с неизвестен автор.  Страницата има голямо поле и богато орнаментирана рамка,сякаш просветителят е искал да подчертае сцената и някак да я отдели от света. Както и в други арменски ръкописи, лицата впечатляват от пръв поглед с пестеливо поднесени, но експресивни черти. Христос е на своето магаре, заобиколен от апостолите, очите им търсят погледа на хората, които ги очакват с клончета в ръка. Персонажите излъчват тревожност и примирение.

Знаем историята – жителите на Ерусалим приветстват този, когото приемат за  Цар. Този, който пристига върху едно смешномагаре, знае всичко за коварството. Накъде е тръгнал?… Към болката и смъртта.

 

Насладете се на филма "Християнската Армения"!

гледайте видео:
video
 

общество и вяра

Животът на средновековните писачи на ръкописи

Анонимен художник от Сюник

Арменското културно наследство в Крим

Ечмиадзинско Евангелие

Специалност Арменистика в СУ „Св. Климент Охридски”

Рождество Христово в арменската миниатюра

Менк кич йенк

Йес им ануш Хайастани

Торос Рослин

Саркис Пицак

Страница: 12>
Арменски Апостолически Храм "Сурп Кеворк" 4000 гр. Пловдив, БЪЛГАРИЯ ул. "Турист" № 2 тел.032/ 632 804, факс: 032/ 634 872 ел. поща: info@surpkevork.com