BG  |  EN  
начало  |  новини  |  общество и вяра  |  обреди  |  история  |  контакти  |  Достойни личности  |  настоятелство  |  Имоти  |  скръбна вест

Ръкопис „Преподаване в начално средновековно училище”

10-01-2013
Ръкопис „Преподаване в начално средновековно училище”

Ръкописът  „Преподаване в начално средновековно училище” е на Григор Клатетци.

Две страници една до друга. Отляво учителят държи ръкопис, който  показва на младия си ученик. В другата ръка има показалка. Ученикът е изправен пред него и е много съсредоточен. Погледите им не се срещат. Учителят изглежда спокоен, доброжелателен, ученикът почтителен със скръстени ръце пред гърдите си. Изображението е неутрално, атмосферата чиста.
На дясната страница стоят вече двама мъже, единият от които е по-възрастен. Дали този човек, който седи с книгата, е същият, който преподава на детето? Еднакви черти, еднакви фигури, същите гънки на дрехите, видимо същото разстояние, но всъщност всичко е променено. Погледите, разположението на телата, ръцете са протегнати. На лявата страница писмото е показано като стандарт, като правило, а тук книгата е предпазена с ръцете му.

Каква приемственост на поколенията!

 

общество и вяра

Животът на средновековните писачи на ръкописи

Анонимен художник от Сюник

Арменското културно наследство в Крим

Ечмиадзинско Евангелие

Специалност Арменистика в СУ „Св. Климент Охридски”

Рождество Христово в арменската миниатюра

Менк кич йенк

Йес им ануш Хайастани

Торос Рослин

Саркис Пицак

Страница: 12>
Арменски Апостолически Храм "Сурп Кеворк" 4000 гр. Пловдив, БЪЛГАРИЯ ул. "Турист" № 2 тел.032/ 632 804, факс: 032/ 634 872 ел. поща: info@surpkevork.com