BG  |  EN  
начало  |  новини  |  общество и вяра  |  обреди  |  история  |  контакти  |  Достойни личности  |  настоятелство  |  Имоти  |  скръбна вест

Нахабед Кучак

13-09-2011
Нахабед Кучак

Нахабед Кучак е мистерия в арменската лите­ратура. Дълго се смяташе, че автор на прекрас­ните стихове е живелият през 16 век в селцето Хараконис край езерото Ван поет Кучак. Най-новите изследвания обаче показват, че това вероятно е съвпадение на имената; истинският майстор на словото е живял много по-рано - в края на 13-ти или в началото на 14-ти век. За живота му достоверни сведения няма. Останали са само легендите. Според една от тях той е бил градинар - твърде красиво и подходящо за всеки поет занятие. Според друга е съумял да изле­кува със стиховете си смъртно болната жена на някакъв султан, който наредил да бъдат постро­ени в негова чест седем моста, седем църкви и седем джамии. Категорично се отхвърля тезата, че стиховете са писани от гусани (трубадури) или че имат фолклорна основа.

Така стотината айрèни (специфична армен­ска поетична форма) се четат и превеждат на много езици като произведения на Кучак, без да знаем нищо за самия автор, освен едно - че е съществувал. Но в случая конкретната човешка съдба е без значение, биографичните факти са се разпаднали във времето, останали са само ве­ликолепните айрèни, под които - като доказа­телство, че делото е по-велико от твореца - стои името Нахабед Кучак.

 

 

 

В дланта си взех земята цяла,

но извърнах поглед с огорчение.

Не открих в душевното си огледало

поне един за уважение.

 

С кого да споделиш трошица болка?

С кого ли - хляба си, водата?

Където волята е своеволие,

представя се за истина лъжата.

 

***

 

Целувката, която ти дари ми

по повеля на сърцето,

е божествен плод - плод без име,

непознат на сушата и във морето.

 

Като онази ябълка комай,

която прелъстеният Адам изяде.

Той бе прокуден за греха от рая,

както аз - от твоите обятия.

 

***

 

О, царице дивна, благославям

утробата, родила те в страдания.

Неземната ти хубост се възправя

и стига до божествени чертания.

 

Зорница и Вечерница в едно споени,

несътворима в никакви портрети,

ти се изправяш от стихията разпенена

някъде сред гръцките морета.

 

 

  

Стиховете са превод от арменски език на Агоп Мелконян

 

Книжката е издание на Общоарменски Благотворителен Съюз „Парекордзаган"

клон София и клон Пловдив, 2011 г.,

телефон на редакцията в Пловдив 032 262396

гледайте видео:
video
 

общество и вяра

Животът на средновековните писачи на ръкописи

Анонимен художник от Сюник

Арменското културно наследство в Крим

Ечмиадзинско Евангелие

Специалност Арменистика в СУ „Св. Климент Охридски”

Рождество Христово в арменската миниатюра

Менк кич йенк

Йес им ануш Хайастани

Торос Рослин

Саркис Пицак

Страница: 12>
Арменски Апостолически Храм "Сурп Кеворк" 4000 гр. Пловдив, БЪЛГАРИЯ ул. "Турист" № 2 тел.032/ 632 804, факс: 032/ 634 872 ел. поща: info@surpkevork.com