BG  |  EN  
начало  |  новини  |  общество и вяра  |  обреди  |  история  |  контакти  |  Достойни личности  |  настоятелство  |  Имоти  |  скръбна вест

обреди

Кръщенета през 2009 г.

30-06-2010
име пол месторождение дата на раждане баща майка дата свещеник кръстник акт раждане
11051 Саркис м     Тандилян   30.01.2009 Кеворк Хачерян    
11052 Егор м     Тандилян   30.01.2009 Кеворк Хачерян    
11053 Маргарита ж     Тандилян   30.01.2009 Кеворк Хачерян    
11054 Нъшанухи ж     Тандилян   30.01.2009 Кеворк Хачерян    
11055 Крис м Пловдив 30.04.2008 Ивайло Карагьозян Виктория Карагьозян 02.05.2009 Кеворк Хачерян Стойчо Стоев 0330/07.5.2008
11056 Вахан м Пловдив 21.08.2008 Жирайр Гарабедян Мари Гарабедян 10.05.2009 Кеворк Хачерян Бойко Димитров  
11057 Саркис м Пловдив 30.06.2008 Крикор Кочиян Костадинка Кочиян 12.07.2009 Кеворк Хачерян Армен Кочиян 0297/02.07.2008
11057А Роберт м Торонто 25.01.1973 Франк Кофман Анмари Мойс 10.05.2009 Кеворк Хачерян Вахан Мардиросян 005087/31.1.1973
11058               Кеворк Хачерян    
11059 Пламена ж Пловдив 27.12.2008 Марин Маринов Кармен Василева 25.07.2009 Кеворк Хачерян Станислав Колев 0877/29.12.2008
11060 Йоана ж Пловдив 09.09.2008 Петър Бунев Макриг Доганян 09.08.2009 Кеворк Хачерян Любомир Димитров 0746/09.9.2008
11061 Ани ж Пловдив 28.07.2008 Карекин Джамагочян Соня Джамагочян 22.08.2009 Кеворк Хачерян Илия Чонев 0603/29.7.2008
11062 Епраксия ж Пловдив 09.12.2002 Ашот Аведисян Лиана Пармахсзян 21.08.2009 Кеворк Хачерян Арсен Бохосян 02-769/11.12.2002
11063 Анжела ж Ереван 01.12.1997 Ашот Аведисян Лиана Пармахсзян 21.08.2009 Кеворк Хачерян Арсен Бохосян 1428/05.12.1997
11064 Виктория ж Пловдив 27.08.2008 Нъшан Дикранян Соня Съкъджиян-Дикр. 23.08.2009 Кеворк Хачерян Георги Маджов 0705/29.8.2008
11065 Жаклин ж Пловдив 09.12.2008 Крикор Катеян Назине Иснеян 30.08.2009 Кеворк Хачерян Владимир Кокарешков 1019/12.12.2008
11066 Гаро м Пловдив 20.10.2008 Арам Гарабедян Манник Гарабедян 12.09.2009 Кеворк Хачерян Арменак Бакърджиян 0876/23.10.2008
11067 Алек м Пловдив 14.10.2008 Храч Ехиязарян Елена Маринова 17.10.2009 Кеворк Хачерян Мъгърдич Калустян 0866/20.10.2008
11068 Храч м Ереван 22.07.1982 Мъхер Ехиязарян Рита Ехиязарян 17.10.2009 Кеворк Хачерян Едуард Ованесян 1442/27.7.1982
11069 Николина ж   29.04.2003 Карен Каспарян Любка Каспарян 06.12.2009 Кеворк Хачерян Гагик Ованесян  
11070 Кристина ж Пловдив 07.04.1978 Шабух Желев Иванка Желева 27.12.2009 Кеворк Хачерян Степан Актерян 557/11.4.1978
Страница: < 123
Арменски Апостолически Храм "Сурп Кеворк" 4000 гр. Пловдив, БЪЛГАРИЯ ул. "Турист" № 2 тел.032/ 632 804, факс: 032/ 634 872 ел. поща: info@surpkevork.com