BG  |  EN  
начало  |  новини  |  общество и вяра  |  обреди  |  история  |  контакти  |  Достойни личности  |  настоятелство  |  Имоти  |  скръбна вест

Имоти

Сграден фонд

Вече над 330 г. арменската колония в Пловдив има своя църква. С гордост можем да отбележим, че тя изпълни своето основно предназначение - да съхрани от погубване, от заличаване, от потурчване всяка частица от арменския народ. Църквата спомогна да запазим книжовността и езика си в години на робство и години на свобода.
Всичко това стана възможно благодарение на всеотдайността на монасите и свещениците към църквата, както и на ръководствата на църквата - Църковните настоятелства, които по време на своите мандати не забравяха за църквата и за нейното основно предназначение. Не случайно днес църквата "Сурп Кеворк" притежава крупни недвижими имоти, които носят приходи, чрез които настоятелството посреща част от своите разходи, включително и социално-културните. Така например, бяха раздадени социални помощи за арменци от бедното съсловие и на сънародници от Армения, установили се в града, на стойност 1 500 000 лв. Бяха извършени благоустройствени работи в Арменските гробища.

Арменски православен храм "Сурп Кеворк"

Арменски православен храм "Сурп Кеворк"

Арменско училище "Виктория и Крикор Тютюнджиян"

Арменско училище "Виктория и Крикор Тютюнджиян"

Училищна сграда, строена през 1943/44 г. в двора на църквата (Арменското училище)

 

"Пари йерт азкайин варжаран"

Камбанария към църквата "Сурп Кеворк"

Камбанария към църквата "Сурп Кеворк"

Камбанарията след извършения през 2009 г. ремонт

Дом на културата (Сърах) ул. "Турист" 2

Дом на културата (Сърах) ул. "Турист" 2

Арменски Дом на Културата в двора на църквата

Гробищен парк с едноетажна сграда и църква "Сурп Ховханну Мъгърдич" (Св. Йоан Кръстител)

Гробищен парк с едноетажна сграда и църква "Сурп Ховханну Мъгърдич" (Св. Йоан Кръстител)

Детска градина, двуетажна сграда, ул. "Тодор Хрулев" 10

Детска градина, двуетажна сграда, ул. "Тодор Хрулев" 10

Детска градина, двуетажна сграда на ул. "Тодор Хрулев" № 10

Двуетажна сграда за първокласници на арменското училище, ул. "Константин Стоилов" № 56

Двуетажна сграда за първокласници на арменското училище, ул. "Константин Стоилов" № 56

Строежът на новатра сграда е завършен през 2003 г. по инициатива на сдружение "Месроб Мащоц" гр. Пловдив с председател Агоп Дайджанян.

Теренът е предоставен от Арменско Църковно Настоятелство при храм "Сурп Кеворк".

Новата учебна сграда е построена изцяло с дарителски средства от физически лица, фирми, организации и сдружения. Най-голямо е дарението на ОАБС "Парекордзаган" Ню Йорк, САЩ - цялостното обзавеждане на класните стаи.

Имената на дарителите са поставени в специално изработено табло в коридира на първия етаж. Сградата разполага с физкултурен салон и две класни стаи за първокласници.

 

Снимки: Дикран Стамболян, Рупен Чавушян

Народен дом "Киркор Шакарян", ул. "Отец Паисий" № 29

Народен дом "Киркор Шакарян", ул. "Отец Паисий" № 29

 

Сградата се намира на ул. "Отец Паисий" 29, в центъра на града - успоредна на Главната улица. В нея се помещават офисите на вестник "Парекордзагани ЦАЙН", "Вахан", други помещения са предоставни на ХОМ и организация "Ереван". На лицевата страна на сградата се намира и популярният ресторант "Ереван".

 

Снимки: Р. Чавушян
 

Сутеренна стая на ул. "Цар Иван Александър" № 12

Страница: 12>
Арменски Апостолически Храм "Сурп Кеворк" 4000 гр. Пловдив, БЪЛГАРИЯ ул. "Турист" № 2 тел.032/ 632 804, факс: 032/ 634 872 ел. поща: info@surpkevork.com