BG  |  EN  
начало  |  новини  |  общество и вяра  |  обреди  |  история  |  контакти  |  Достойни личности  |  настоятелство  |  Имоти  |  скръбна вест

ПОЧИНАЛИ 2019 г.

02-04-2019
ПОЧИНАЛИ 2019 г.
1Забел Бохос Наджарян1444411101447602-008/1.1.2019Мари Минчева
2Гарабед Артин Мъгърдичян340381204456638/13.1.2019Силва Закарян
3Ахавни Агоп Артинян422530718451135/14.1.2019Минас Чилингирян
4Хованес Кеворк Крикорян159361222442646/18.1.2019Кеворк Крикорян
5Дикран Хачик Кишмирян47246111748477/19.1.2019Хачик Кишмирян
6Соня Татеозова Мирчева1154320812461296/20.1.2019Васил Мирчев
7Ашот Глоян1340Б600328496166/20.1. СофияГаяне Симонян
8Таквор Карник Екмекчиян1189341117452933/20.1.СофияАнкине Екмекчиян
9Валентина Домбазян84734052443761/25.1.2019Гарабед Домбазян
10Арпеник Тиграновна Амуджиян8005410014793116/1.2.2019Вероника Амуджиян
11Саркис Мелкон Мелконян464908143501171/6.2.2019Мари Гаро Мелконян
12Райна Панева Чавушян429А3202144777251/27.2.2019Сион и Варткес Чавушян
13Каяне Хънгик Калустян15952507205010272/3.3.2019Мъгърдич Калустян
14Кармен Бероз Телфеян730А2803124775313/19.3.2019Кеворк Телфеян
15Алис Харутюн Чалъкян12933204064578324/22.3.2019Сахак Чалъкян
 

скръбна вест

ПОЧИНАЛИ 2019 г.

ПОЧИНАЛИ 2018 г.

ПОЧИНАЛИ 2017 г.

СПИСЪК НА ПОЧИНАЛИТЕ ПРЕЗ 2016 г.

СПИСЪК НА ПОЧИНАЛИТЕ ПРЕЗ 2015 г.

Напусна ни завинаги учителят Агоп Дайджанян

СПИСЪК НА ПОЧИНАЛИ ПРЕЗ 2014 г.

СПИСЪК НА ПОЧИНАЛИ ПРЕЗ 2013 г.

ПОЧИНАЛИ ПРЕЗ 2012 г.

Страница: 12>
Арменски Апостолически Храм "Сурп Кеворк" 4000 гр. Пловдив, БЪЛГАРИЯ ул. "Турист" № 2 тел.032/ 632 804, факс: 032/ 634 872 ел. поща: info@surpkevork.com