BG  |  EN  
начало  |  новини  |  общество и вяра  |  обреди  |  история  |  контакти  |  Достойни личности  |  настоятелство  |  Имоти  |  скръбна вест

Таркманчац - Ден на светите преводачи

Таркманчац - Ден на светите преводачи

Ежегодно през м. октомври арменската апостолическа църква отбелязва деня на светите преводачи (Таркманчац) , посветен на създателите на арменската азбука и на преводачите и тълкувателите на Библията. Този църковен празник далеч надхвърля каноническата си насоченост и има общокултурно и общоцивилизационно значение.

В древността Армения  изповядва езическа вяра. Първите проповедници на християнството в Армения са христовите апостоли- Партений и Тадей (Татевос и Партохимьос).  Тази дейност е била приета за еретична и  преследвана. Но, по стечение на обстоятелства, които граничат с легендата, през 301 година, по време на царуването на Тиридат (Търдат) ІІІ, Армения, първа в света, приема  християнството като държавна религия и го налага, както при всяка нова официална идеология, с принудителната сила на държавата, в противоборство с езичеството, неговите институции и  храмове. В следващата година Крикор - Св. Григорий Просветител (сурп Крикор  Лусаворич) бива ръкоположен от епископ Леонтий Кесарийски от Кападокия, за епископ на Армения. С неговото име е свързано разпространението на християнското учениев Армения, а при внука му- патриарх Нерсес Велики, то е вече в  подем (1).

Християнизирането на арменския народ  среща  затруднения поради липсата на писмен национален език. То  става чрез устно слово, въпреки че  арменците отдавна  използват арамейския и гръцкия, а през ІІІ-ІV в. още и сирийския и персийския езици. Възниква  остра необходимост от създаване на арменска писменост.

 

Таркманчац - Ден на светите преводачи

АРХИЕРЕЯТ НА АРМЕНСКАТА ЕПАРХИЯ В БЪЛГАРИЯ ЩЕ БЪДЕ В ПЛОВДИВ НА 19 МАРТ, НЕДЕЛЯ, 2017 г.

ЧЕСТИТО! ДЕЛЕГАТИТЕ ИЗБРАХА НОВИЯ АРХИЕРЕЙ на Арменската епархия в Bългария

ОСВЕЩАВАНЕ НА РЕЛИГИОЗНАТА КАРТИАН "СВЕТИТЕ ЖЕРТВИ ОТ АРМЕНСКИЯ ГЕНОЦИД"

ОСВЕЩАВАНЕ НА РЕЛИГИОЗНАТА КАРТИНА "СВЕТИТЕ ЖЕРТВИ ОТ АРМЕНСКИЯ ГЕНОЦИД"

ПОСЛАНИКЪТ НА ИРЛАНДИЯ ПОСЕТИ ХРАМ "СУРП КЕВОРК"

Анонимен художник от Сюник

Арменски манускрипти

ВЕЛИКИ ЧЕТВЪРТЪК В АРМЕНСКИЯ ХРАМ В ПЛОВДИВ

Страница: 12>
Арменски Апостолически Храм "Сурп Кеворк" 4000 гр. Пловдив, БЪЛГАРИЯ ул. "Турист" № 2 тел.032/ 632 804, факс: 032/ 634 872 ел. поща: info@surpkevork.com