BG  |  EN  
начало  |  новини  |  общество и вяра  |  обреди  |  история  |  контакти  |  Достойни личности  |  настоятелство  |  Имоти  |  скръбна вест

15-08-2017

В Пловдив се проведе сьбрание на свещениците

Тази година на 15 август в Пловдив се проведе за трети пореден път събрание на арменските свещенослужители. То се откри с молитва на архимандрит Исахак Бохосян – архиерей на Арменската епархия в България. На срещата присъстваха служещите в арменските храмове в страната духовници: протопрезвитер Кеворк Хачерян – духовен пастир, обслужващ нуждите на арменската църква в Пазарджик, отец Дирайр Хадавян – духовен баща на арменците Русе, духовият пастир на вярващите арменци в Пловдив отец Храч Мурадян, отец Храчя Гьозелян – духовен пастир във Варна, отец Бохос Микаелян – духовен пастир на арменците в Бургас и дякон Вартан Ананян, служещ в арменските храмове в София и Пловдив.
Дневният ред на събранието включваше няколко важни теми. На първо място се обърна внимание на предстоящото официално откриване на арменския храм „Супр Агоп“ в Ямбол и свързаните с това църковни ритуали и ред. Отец Дирайр Хадавян бе определен за отговорник по посрещането на официалните лица, които ще присъстват на събитието. За църковната служба в качеството си на лусарарабед ще отговаря отец Храч Мурадян, а дякон Вартан Ананян ще поеме задълженията като тъбрабед или отговорник за църковния хор. 
Присъстващите единодушно приветстваха това важно събитие в живота на арменската религиозна общност, свързано с официалното отваряне на вратите на новопостроения храм в Ямбол. 
Втората точка от дневния ред се отнасяше до църковния ритуал и по-точно до въпроси, свързани със светото кръщение и кръстника. Взе се решение, че за да се даде окончателно решение по този теологичен въпрос чрез архиерей Исахак Бохосян ще се изпрати запитване до съответната комисия на Първопрестолния Ечмиадзин за получаване на адекватен отговор.
Реши се също да се продължи и завърши работата по подготовката на книга, разказваща за историята на арменската църква и епархия в България, както и по изработването на издание относно Светата литургия. В тази връзка участниците в събранието поздравиха предприетата от архиерей Бохосян сериозна издателска дейност, която обхваща засега появата на брошура за постите в Арменската апостолическа църква и по-специално – Великите пости (в три варианта – на източно и западноарменски, както и на български езици), лекции на различни теми, свързани с арменската църква, история и литературна съкровищница, както и сбито издание за историята на християнството. 
На четвърто място присъстващите акцентираха върху важността на връзката между Армения и диаспората, както и че е необходимо да се подкрепят инициативите, свързани с Отечеството. Обсъждайки тези въпроси, духовниците изразиха благодарност за организираното от архимандрит Исахак поклонническо пътуване за деца и младежи, подкрепиха тази инициатива, като предложиха подобни начинания да има ежегодно. Засега се планира и догодина да се осъществи подобно пътуване до две дестинации – Йерусалим и Армения, като още през февруари 2018 г. ще бъдат оповестени подробностите около тези поклоннически пътувания, за да може отрано желаещите да се включат в тях да реагират и да се организират групи. 
Архиерей Бохосян посочи, че отделни вярващи споделят с него различни въпроси и проблеми. В тази връзка той предложи всички поставени проблеми да се събират в писмен вид при свещениците, след което да им се дава публичен отговор чрез арменските издания или други средства за информация и комуникация като фейсбук и др. 
По предложение на духовниците се взе решение кой от свещениците за коя от енориите да отговаря, като най-вече става дума за онези, които нямат постоянно действащ духовен пастир. 
Събранието завърши с молитва, след което се даде празничен обяд на участниците в него. За своята дългогодишна свещеническа дейност протопрезвитер Кеворк Хачерян получи от името на всички духовни лица часовник за спомен. Часовник бе подарен и на отец Дирайр Хадавян по повод неговия рожден ден.

 

новини

ИСТОРИЯ С ПРОДЪЛЖЕНИЕ..., НО КАКВО?!

ОТЧЕТНО СЪБРАНИЕ на Църковното настоятелство

СЪБИТИЯ, ПОСВЕТЕНИ НА 190 г. ОТ ПОСТРОЯВАНЕТО НА НОВАТА СГРАДА

Страница: 123456>>>
Арменски Апостолически Храм "Сурп Кеворк" 4000 гр. Пловдив, БЪЛГАРИЯ ул. "Турист" № 2 тел.032/ 632 804, факс: 032/ 634 872 ел. поща: info@surpkevork.com