BG  |  EN  
начало  |  новини  |  общество и вяра  |  обреди  |  история  |  контакти  |  Достойни личности  |  настоятелство  |  Имоти  |  скръбна вест

СЪХРАНЕНАТА ЦЪРКОВНА УТВАР не спира да удивлява посетителите

05-12-2014
СЪХРАНЕНАТА ЦЪРКОВНА УТВАР не спира да удивлява посетителите

На 4 декември Снежана Тодорова, и.д. Председател на УС и Главен секретар на Съюза на българските журналисти посети арменския храм "Сурп Кеворк" в Пловдив. Тя разгледа с интерес църковната крипта и остана възхитена от уредбата и съхранените стари църковни експонати. Архиерейският наместник на ААПСЦБ и духовен пастир на арменски храм „Сурп Кеворк” –  отец Храч Мурадян разказа историята на криптата и произхода на повечето експонати.

Уважаваната гостенка бе придружена от Георги Найденов, Председател на пловдивското журналистическо дружество ”Еврорпес” и изпълнителен директор на фондация  „Помогни на нуждаещите се”, Николай Гюлев и Хюршан Еминова, членове на пловдивското журналистическо дружество ”Еврорпес” ,  Евелина Здравкова от вестник „Марица”, Председателят на „Парекордзаган” клон Пловдив Рупен Чавушян, Хрипсиме Ерниасян и Дирухи Хачманян от редакцията на вестник „Парекордзагани Цайн” и Председателят на Арменско църковно настоятелство - Бердж Джаникян.

Повод за посещението бе 10 – годишнината на вестник  „Парекордзагани Цайн”. Тя връчи на отг. редактор  Плакет на СБЖ и поздрави редакционния екип за неговата годишнина.

 

новини

ИСТОРИЯ С ПРОДЪЛЖЕНИЕ..., НО КАКВО?!

ОТЧЕТНО СЪБРАНИЕ на Църковното настоятелство

СЪБИТИЯ, ПОСВЕТЕНИ НА 190 г. ОТ ПОСТРОЯВАНЕТО НА НОВАТА СГРАДА

Страница: 123456>>>
Арменски Апостолически Храм "Сурп Кеворк" 4000 гр. Пловдив, БЪЛГАРИЯ ул. "Турист" № 2 тел.032/ 632 804, факс: 032/ 634 872 ел. поща: info@surpkevork.com