BG  |  EN  
начало  |  новини  |  общество и вяра  |  обреди  |  история  |  контакти  |  Достойни личности  |  настоятелство  |  Имоти  |  скръбна вест

Отчетно събрание - 25.02.2012

На 25.02.2012 г. в Арменския Културен Дом се проведе събрание на църковното настоятелство, което даде отчет на извършените дейности в присъствието на Н.В.П. архимандрит Абгар Овакимян, местоблюстител на арменската епархия в България.

Събранието бе открито от Н.В.Б. протопрезвитер Кеворк Хачерян – духовен водач на арменците в Пловдив с „Отче наш”.

Присъстващите 110 души гласуваха за следния Дневен ред, обявен от водещия събранието протопрезвитер Кеворк Хачерян:

 

1. Отчет  на ЦН при храм "Сурп Кеворк” гр. Пловдив за периода 2010 г. – 2011 г.

2. Избор на делегати за Църковно народен събор

 

След като така предложения Дневен ред бе приет се пристъпи към отчетния доклад на ЦН, прочетен от председателя Е. Узунян.

 

На всички последвали въпроси - защо  вестник „Вахан”  е  бил принуден  от ЦН  да напусне сградата на ул.”Отец Паисий” 29; защо  не  е одобрен Хачик Язъджиян за втори свещеник  за гр. Пловдив; колко са приходите от църковния имот на ул. ”Райко Даскалов” и арменския ресторант на ул. ”Отец Паисий”; отворена ли е  църквата през седмицата; защо сградата на детската градина и тази на ул. ”Отец Паисий” не се даде на училището, финансови  въпроси и други, свързани  със строителството на   Дом за възрастни и т.н. получиха отговор от председателя.

След  като много търпеливо изслуша всички взе думата Н.В.П. Архимандрит Абгар Овакимян. Той с болка каза, че във всички изказвания е проличало как църковните проблеми се оставят на заден план, докато финансовите въпроси изглеждат по-важни за миряните. Архимандрит Абгар Овакимян  отбеляза също,  че  не е съгласен с начина на отчет, но това е проблем  при всички  Църковни настоятелства в България.

В изказването си той подчерта, че църквата и училището не трябва да се противопоставят и каза, че в Пловдив липсва вяра и любов между хората.

Църквата е мястото, където трябва да се обединят и да работят всички организации /в това число и училището/ и всички граждани, които милеят за арменците в Пловдив, трябва да работят в тази посока. Той препоръча при следващ избор на ЦН да има повече информация за кандидатите и да се избират хора, които да имат възможностите да помагат  и да решават проблемите на общността.

След бурни дебати  се пристъпи към избор на делегати за ЦНС.

 

От предложените 7 души бяха избрани първите пет с най-много гласове:

 

1. Агоп  Кюрегян         - 63 гласа

2. Варткес Шишманян   - 59 гласа

3. Вахан  Мардиросян  - 47 гласа

4. Хайк  Доникян         - 50 гласа

5. Максуд Кеворкян     - 43 гласа

6. Силва Долмаян        - 42 гласа

7. Манник Шамлъян     - 27 гласа

 

Събранието премина  шумно и продължи повече от 3 часа поради многото отклонения от темата.

То бе закрито с „Отче наш” от Н.В.Б. протопрезвитер Кеворк Хачерян.

 

настоятелство

ТАКСИ Установени от ЦН при храм”Сурп Кеворк”- Пловдив с протоколно решение от 07.03.2014 г.

ПРАВИЛНИК за вътрешния ред на Арменски Културен Дом при храм „Сурп Кеворк”, гр. Пловдив

Отчетно събрание - 25.02.2012

Съобщения и решения - 2010 г.

Списък на настоятелствата през годините

Свещеници, служили в храма от 1917 г. до днес

Протопрезвитер Кеворк Хачерян

Такси за ритуали и обреди

Правилник за стопанисване на арменския гробищен парк

Страница: 1
Арменски Апостолически Храм "Сурп Кеворк" 4000 гр. Пловдив, БЪЛГАРИЯ ул. "Турист" № 2 тел.032/ 632 804, факс: 032/ 634 872 ел. поща: info@surpkevork.com