BG  |  EN  
начало  |  новини  |  общество и вяра  |  обреди  |  история  |  контакти  |  Достойни личности  |  настоятелство  |  Имоти  |  скръбна вест

Артин Гидиков

Артин Гидиков

 

 

 

Пловдивски възрожденски търговец. Роден през 1813 г. в Кишинев, Бесарабия. Ползвал се с голям авторитет сред съгражданите си и пред турските власти. По време на Априлското въстание през 1876 г. спасява живота на 52-ма осъдени революционери от Пловдив и околността.

 

В дома си настанява Найден Геров – първият консул в Пловдив.

 

Почива в Пловдив през 1896 г.

 

Днес улицата с най-красивите възрожденски къщи в Стария Пловдив носи името на Артин Гидиков.

 

Достойни личности

ДАРЕНИЯ ЗА ХРАМОВИЯ ПРАЗНИК (МАДАХ) 2016 г.

Ктитори

Дарители

Гомидас

Загинали за свободата на България

Виктория и Крикор Тютюнджиян

Артин Гидиков

Саркис Балтаян

Сурен Мъхитар Вецигян (1905 - 1961)

Страница: 12>
Арменски Апостолически Храм "Сурп Кеворк" 4000 гр. Пловдив, БЪЛГАРИЯ ул. "Турист" № 2 тел.032/ 632 804, факс: 032/ 634 872 ел. поща: info@surpkevork.com