BG  |  EN  
начало  |  новини  |  общество и вяра  |  обреди  |  история  |  контакти  |  Достойни личности  |  настоятелство  |  Имоти  |  скръбна вест

Такси за ритуали и обреди

 

 

 

 

 

 

 

Такси, установени от Арменско църковно настоятелство

към храм "Сурп Кеворк" - гр. Пловдив

с протоколно решение от 07.03.2014 г.

 

№ по ред такса за:

цена

лева

цена

долари

1 венчавка 70  
2 венчавка с хор и украса 150  
венчавка с украса 100  
3 свето кръщене 60  
4 свето кръщене вкъщи 60  
5

препис на кръщелно свидетелство

или друг документ

10

30

за чужд гражданин
 

6 погребение (включва изкопаването на гробното поле, такса за 5 години и опело) 120  
7 панихида 20  
8 некролог 10 бр. 10  
9 гробно място за 10 години 120  
10 трето гробно място за 10 години 150  
11 четвърто гробно място за 10 години 180  
12 пето и всяко следващо гробно място за 10 години 210  
13 гробно място за 10 години на живущ в чужбина 300 200
14 полагане на кости 50  
 

настоятелство

ТАКСИ Установени от ЦН при храм”Сурп Кеворк”- Пловдив с протоколно решение от 07.03.2014 г.

ПРАВИЛНИК за вътрешния ред на Арменски Културен Дом при храм „Сурп Кеворк”, гр. Пловдив

Отчетно събрание - 25.02.2012

Съобщения и решения - 2010 г.

Списък на настоятелствата през годините

Свещеници, служили в храма от 1917 г. до днес

Протопрезвитер Кеворк Хачерян

Такси за ритуали и обреди

Правилник за стопанисване на арменския гробищен парк

Страница: 1
Арменски Апостолически Храм "Сурп Кеворк" 4000 гр. Пловдив, БЪЛГАРИЯ ул. "Турист" № 2 тел.032/ 632 804, факс: 032/ 634 872 ел. поща: info@surpkevork.com