BG  |  EN  
начало  |  новини  |  общество и вяра  |  обреди  |  история  |  контакти  |  Достойни личности  |  настоятелство  |  Имоти  |  скръбна вест

Житие на Сурп Кеворк

Житие на Сурп Кеворк

Този велик Христов мъченик живял и пострадал по времето на римския император Диоклетиан. Още млад, Кеворк постъпил на служба в императорската войска и на 20-годишна възраст достигнал чин военен трибун. Бил красив, умен и способен. Най-ценното му богатство обаче била вярата му в Господа Исуса Христа. По това време започнали гонения против християните: затваряли ги и ги подлагали на страшни мъки. Подложен бил на мъчения и Кеворк. Напразно императорът го увещавал да се откаже от Христа, напразно го заплашвал с нови по-тежки мъчения. Кеворк смело и твърдо понасял мъченията. Поставили краката му в клада, проснали го на земята по гръб, а върху гърдите му сложили тежък камък. В това положение Кеворк прекарал цялата нощ, като мъжествено понасял страданията и прославял Бога. Обули му нажежени обуща и го карали да тича с тях. "Тичай, Кеворк, си казал той,- тичай за да постигнеш спасението!". Привързали го към колело с ножове. При въртенето си колелото раздирало тялото на Христовия мъченик. През цялото време не издал нито един стон. На новите заплахи от страна на императора Кеворк казал: "По-скоро ти ще се умориш да ме мъчиш, отколкото аз - да понасям мъченията". Мнозина, като видели твърдостта на Кеворк, повярвали в Христа. Повярвала и Александра, съпругата на императора. Тогава Диоклетиан заповядал да хвърлят Кеворк в яма с вар. Кеворк се прекръстил и свободно влязъл в нея. След три дни решили да извадят костите, мислейки, че ще е изгорял от варта. Но Кеворк бил жив и здрав.
   Сурп Кеворк бил посечен на 23 април 306 г. В християнската иконография той се изобразява възседнал кон и с дълго копие в ръка, забито в устата на страшен змей - символ на езическото безчестие.

гледайте видео:
video
 

история

Житие на Сурп Кеворк

Предистория на арменските преселения на Балканите

Период на оформане на арменските колонии и религиозни общини по време на Османското владичество – 1375-1878 г .

Първи сведения

Църквата “Сурп Хач”, днес "Сурп Нахадагац"

История на православния храм "Свети Георги", днес "Сурп Кеворк"

Църковният двор

Криптата към църковния храм "Сурп Кеворк"

Икони и платна, намиращи се в арменския храм "Сурп Кеворк"

Историята на една икона

Страница: 123>
Арменски Апостолически Храм "Сурп Кеворк" 4000 гр. Пловдив, БЪЛГАРИЯ ул. "Турист" № 2 тел.032/ 632 804, факс: 032/ 634 872 ел. поща: info@surpkevork.com