BG  |  EN  
начало  |  новини  |  общество и вяра  |  обреди  |  история  |  контакти  |  Достойни личности  |  настоятелство  |  Имоти  |  скръбна вест

Съобщения и решения - 2010 г.

С Протокол N 12 /09.09.2010 г. Арменско Църковно Настоятелство при храм "Сурп Кеворк"взе решение да подпомогне през зимните месеци социално слаби сънародници с пакети от хранителни продукти.

 

 

С Протокол № 11/ 23.08.2010 г. на АЦН гр. Пловдив Арменско Църковно Настоятелство при храм "Сурп Кеворк" ще започне ремонт на санитарните възли в Арменския Културен Дом.

След като се направи оглед със специалисти и се констатира състоянието на санитарните помещения, АЦН взе Решение да извърши необходимото, за да подобри сегашното им положение.

 

     Протокол № 2 / 08.01.2010 г.     

Вътрешен правилник за стопанисване на Арменския Културен Дом на ул. "Турист" 2 към храм "Сурп Кеворк" бе връчен на всички членове на ЦН, арменски организации, сдружения, театрален състав, танцов състав и музикален състав. Правилникът е задължителен за всички гореспоменати лица и ръководството на ЦН ще упражнява контрол за неговото спазване.

 

настоятелство

ТАКСИ Установени от ЦН при храм”Сурп Кеворк”- Пловдив с протоколно решение от 07.03.2014 г.

ПРАВИЛНИК за вътрешния ред на Арменски Културен Дом при храм „Сурп Кеворк”, гр. Пловдив

Отчетно събрание - 25.02.2012

Съобщения и решения - 2010 г.

Списък на настоятелствата през годините

Свещеници, служили в храма от 1917 г. до днес

Протопрезвитер Кеворк Хачерян

Такси за ритуали и обреди

Правилник за стопанисване на арменския гробищен парк

Страница: 1
Арменски Апостолически Храм "Сурп Кеворк" 4000 гр. Пловдив, БЪЛГАРИЯ ул. "Турист" № 2 тел.032/ 632 804, факс: 032/ 634 872 ел. поща: info@surpkevork.com