BG  |  EN  
начало  |  новини  |  общество и вяра  |  обреди  |  история  |  контакти  |  Достойни личности  |  настоятелство  |  Имоти  |  скръбна вест

Съобщения и решения - 2010 г.

С Протокол N 12 /09.09.2010 г. Арменско Църковно Настоятелство при храм "Сурп Кеворк"взе решение да подпомогне през зимните месеци социално слаби сънародници с пакети от хранителни продукти.

 

 

С Протокол № 11/ 23.08.2010 г. на АЦН гр. Пловдив Арменско Църковно Настоятелство при храм "Сурп Кеворк" ще започне ремонт на санитарните възли в Арменския Културен Дом.

След като се направи оглед със специалисти и се констатира състоянието на санитарните помещения, АЦН взе Решение да извърши необходимото, за да подобри сегашното им положение.

 

     Протокол № 2 / 08.01.2010 г.     

Вътрешен правилник за стопанисване на Арменския Културен Дом на ул. "Турист" 2 към храм "Сурп Кеворк" бе връчен на всички членове на ЦН, арменски организации, сдружения, театрален състав, танцов състав и музикален състав. Правилникът е задължителен за всички гореспоменати лица и ръководството на ЦН ще упражнява контрол за неговото спазване.

 

Таркманчац - Ден на светите преводачи

АРХИЕРЕЯТ НА АРМЕНСКАТА ЕПАРХИЯ В БЪЛГАРИЯ ЩЕ БЪДЕ В ПЛОВДИВ НА 19 МАРТ, НЕДЕЛЯ, 2017 г.

ЧЕСТИТО! ДЕЛЕГАТИТЕ ИЗБРАХА НОВИЯ АРХИЕРЕЙ на Арменската епархия в Bългария

ОСВЕЩАВАНЕ НА РЕЛИГИОЗНАТА КАРТИАН "СВЕТИТЕ ЖЕРТВИ ОТ АРМЕНСКИЯ ГЕНОЦИД"

ОСВЕЩАВАНЕ НА РЕЛИГИОЗНАТА КАРТИНА "СВЕТИТЕ ЖЕРТВИ ОТ АРМЕНСКИЯ ГЕНОЦИД"

ПОСЛАНИКЪТ НА ИРЛАНДИЯ ПОСЕТИ ХРАМ "СУРП КЕВОРК"

Анонимен художник от Сюник

Арменски манускрипти

ВЕЛИКИ ЧЕТВЪРТЪК В АРМЕНСКИЯ ХРАМ В ПЛОВДИВ

Страница: 12>
Арменски Апостолически Храм "Сурп Кеворк" 4000 гр. Пловдив, БЪЛГАРИЯ ул. "Турист" № 2 тел.032/ 632 804, факс: 032/ 634 872 ел. поща: info@surpkevork.com