BG  |  EN  
начало  |  новини  |  общество и вяра  |  обреди  |  история  |  контакти  |  Достойни личности  |  настоятелство  |  Имоти  |  скръбна вест


Юли 2018
П В С Ч П С Н
      1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31

30 VII – Св. Гирагос и майка му Хюхида, и св. свидетели Кордиос, Бохигдос и Крикорис (Сърпоцън гирагоси йев морън Хухидаи, йев сърпоцън въгаицън Крикориси, Бохигдоси йев Крикориси)

Празнуват: Крикор (ис), Бохиг, Гирагос

 

07 VII – Празник на ковчежето (в което са се намирали десетте Божии заповеди) и на новия свети храм (Хишадаг дабанагин хъно йев дон норуйс сърпо йегехецво)

08 VII – ВАРТАВАР, ПРЕОБРАЖЕНИЕ ГОСПОДНЕ (Байдзарагербутюн Деарън меро Хисуси Крисдоси)

12 VII – Св. пророк Исая (Сърпоцън Есая маркареин)

14 VII – Свети апостол Тадей и девицата Сантухд (Сърпоцън Татеоси аракелуйн меро йев Сантъхдо гусин)

19 VII – Светите праотци Адам, Апел, Сет, Йенов, Йеновк, Ной, Мелхиседек, Апрахам, Исак, Яков, Йосиф, Мойсей, Ахарон, Ехиязар, Есу, Самуел, Самсон, Ептая, Барак, Гедеон и останалите св. Праотци (Дон сърпоц нахахарцън Атама, Апели, Сета, Йеновса, Йеновкя,

21 VII – Светите деца и внуци на св. Крикор Лусаворич - Аристакес, Въртанес, Хусган, Крикорис и Таниел (Сърпоц вортвоц йев торацън сърпуйн Крикори Лусаворчин меро - Аристакеси, Въртанеси, Хусганън, Крикориси йев Таниели)

23 VII – Светите Магапайеци - свещеник Ехиязар, Шамуня и седемте им деца (Сърпоц Магапайецвоцън - Ехиазару каханаин, Шамуня йев йотън вортвоц норин)

24 VII – Светите 12 пророци Овса (Осия), Амовса (Амос), Микия (Михей), Ховела (Йоил), Апти (Авдий), Навум (Наум), Ампагум (Авакум), Ховнан (Йона), Сопон (Софония), Анка (Агей), Закария (Захария) и Махакя (Малахия); (Сърпоцън йергодасан маркареицън Овся, А

26 VII – Света Собия (София ) и трите й дъщери - Босдос, Елбис и Акаби - Вяра, Надежда и Любов (Сърпоцън Собия йев йериц тъсдерацън Бисдоси, Елбиси йев Акаби)

28 VII – Светите епископи Атанас и Гюрех (Сърпоцън хайрабедацън Атанаси йев Гюрхи)

30 VII – Св. Гирагос и майка му Хюхида, и св. свидетели Кордиос, Бохигдос и Крикорис (Сърпоцън гирагоси йев морън Хухидаи, йев сърпоцън въгаицън Крикориси, Бохигдоси йев Крикориси)

31 VII – Св. Вахан Кохтнаци, девата Евкине и баща им Пилибос, майка им Гъхотя, двамата братя Сергя и Абидон, и двамата евнуси (Сърпоцън Вахана Гохтнацвуйн, Евкиня гусин, хорън нора Пилибоси, йев морън Гъхотя, йев йергуц йехпарцън Сергея йев Абидони, йев й


Арменски Апостолически Храм "Сурп Кеворк" 4000 гр. Пловдив, БЪЛГАРИЯ ул. "Турист" № 2 тел.032/ 632 804, факс: 032/ 634 872 ел. поща: info@surpkevork.com