BG  |  EN  
начало  |  новини  |  общество и вяра  |  обреди  |  история  |  контакти  |  Достойни личности  |  настоятелство  |  Имоти  |  скръбна вест


Юли 2018
П В С Ч П С Н
      1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31

08 VII – ВАРТАВАР, ПРЕОБРАЖЕНИЕ ГОСПОДНЕ (Байдзарагербутюн Деарън меро Хисуси Крисдоси)

 

Празнуват: Вартухи, Вартануш, Нъварт, Зъварт, Варт, Сирварт, Лусварт, Алварт,

Байдзар, Варткес, Варто, Вартерес, Вартазар.

 

ДАХАВАР

Така се наричат петте най-големи празници в Арменската Апостолическа църква, а именно:

Рождество Христово – Дзънунт

Възкресение – Харутюн - Задиг

Кръстовден – Хачверац

Успение Богородично – Асдвадзадзни

Преображение – Вартавар

 

Величието на тези празници се откроява преди всичко с това, че се предшестват със седмични или по-дълги пости, а последващият дахавара ден, е Задушница, в който ден вярващите се отправят към гробищата, за да отдадат почит на покойните.

 

ПРЕОБРАЖЕНИЕ ХРИСТОВО (БАЙЦАРАГЕРБУТЮН) или ВАРТАВАР е един от петте основни празника на Арменската Апостолическа Църква. На този ден църквата отбелязва преображението на Господ Исус Христос в планина Тавор пред учениците Петър, Йоан и Яков.


В Евангелието на Матей се разказва за тази история по следния начин: „И се преобрази пред тях: лицето Му светна като слънцето, а дрехите Му станаха бели като светлината. И ето, явиха им се Моисей и Илия, които разговаряха с Него. И Петър заговори и каза на Иисус: Господи, добре е да сме тук. Ако искаш, аз ще направя тук три шатри – една за Теб, една за Моисей и една за Илия. А докато той още говореше, ето, светъл облак ги засени; и от облака се чу глас, който каза: Този е Моят възлюбен Син, в когото благоволих. Него слушайте! И учениците, като чуха това, паднаха на лицата си и много се уплашиха. А Иисус се приближи до тях, допря се до тях и каза: Станете, не се бойте. И те, като повдигнаха очи, не видяха никого освен Иисус сам.”


Арменската Църква празнува Преображение Господне 98 дена след Великден, като денят варира между 28 Юни и 1 Август.
Празникът се нарича и Вартавар. Вартавар е бил езически празник. Легенда гласи, че богинята Астхиг пръснала любовта над арменската земя като я наръсила с розова вода и я обсипала с розов цвят. Бог Вахагън бранел тази любов и я защитавал, сражавайки се със злото. Този празник е променил малко значението след приемането на християнството.
По време на Вартавар в наши дни хората се поливат с вода кой когото свари, започвайки от ранна сутрин, подаряват един на друг рози и други цветя и пускат гълъби. Тази традиция се свързва със Световния Потоп и Ной. Водата символизира потопа, гълъбът - Ноевия гълъб, който се върна с маслинено клонче на устата, а цветята са символ на новия живот, възродил се на земята след Ной.


Някои етнографи обясняват значението на думата Вартавар с думите варт – роза и вар – ярка/пламтяща. При преображението си Христос показа своята Божественост като ярка цъфнала роза.


Този празник е един хубав повод да погледнем в себе си и в другите. Вартавар е подходящ ден, на който да позволим водата да отмие от нас гордостта и високомерието. Защото редом с чисто здравното предназначение на този празник - да донесе ведрост и свежест в най-горещите летни дни, християнската религия му е придала и още едно значение - да се отмият греховете и да се преобразим по-добри и по-чисти.

 

ФЛОРА ВАРТАНЯН

 

http://kak-da.bg/viewpost.php?idto=1079

 

http://temanews.com/index.php?p=tema&iid=23&aid=497

 

07 VII – Празник на ковчежето (в което са се намирали десетте Божии заповеди) и на новия свети храм (Хишадаг дабанагин хъно йев дон норуйс сърпо йегехецво)

08 VII – ВАРТАВАР, ПРЕОБРАЖЕНИЕ ГОСПОДНЕ (Байдзарагербутюн Деарън меро Хисуси Крисдоси)

12 VII – Св. пророк Исая (Сърпоцън Есая маркареин)

14 VII – Свети апостол Тадей и девицата Сантухд (Сърпоцън Татеоси аракелуйн меро йев Сантъхдо гусин)

19 VII – Светите праотци Адам, Апел, Сет, Йенов, Йеновк, Ной, Мелхиседек, Апрахам, Исак, Яков, Йосиф, Мойсей, Ахарон, Ехиязар, Есу, Самуел, Самсон, Ептая, Барак, Гедеон и останалите св. Праотци (Дон сърпоц нахахарцън Атама, Апели, Сета, Йеновса, Йеновкя,

21 VII – Светите деца и внуци на св. Крикор Лусаворич - Аристакес, Въртанес, Хусган, Крикорис и Таниел (Сърпоц вортвоц йев торацън сърпуйн Крикори Лусаворчин меро - Аристакеси, Въртанеси, Хусганън, Крикориси йев Таниели)

23 VII – Светите Магапайеци - свещеник Ехиязар, Шамуня и седемте им деца (Сърпоц Магапайецвоцън - Ехиазару каханаин, Шамуня йев йотън вортвоц норин)

24 VII – Светите 12 пророци Овса (Осия), Амовса (Амос), Микия (Михей), Ховела (Йоил), Апти (Авдий), Навум (Наум), Ампагум (Авакум), Ховнан (Йона), Сопон (Софония), Анка (Агей), Закария (Захария) и Махакя (Малахия); (Сърпоцън йергодасан маркареицън Овся, А

26 VII – Света Собия (София ) и трите й дъщери - Босдос, Елбис и Акаби - Вяра, Надежда и Любов (Сърпоцън Собия йев йериц тъсдерацън Бисдоси, Елбиси йев Акаби)

28 VII – Светите епископи Атанас и Гюрех (Сърпоцън хайрабедацън Атанаси йев Гюрхи)

30 VII – Св. Гирагос и майка му Хюхида, и св. свидетели Кордиос, Бохигдос и Крикорис (Сърпоцън гирагоси йев морън Хухидаи, йев сърпоцън въгаицън Крикориси, Бохигдоси йев Крикориси)

31 VII – Св. Вахан Кохтнаци, девата Евкине и баща им Пилибос, майка им Гъхотя, двамата братя Сергя и Абидон, и двамата евнуси (Сърпоцън Вахана Гохтнацвуйн, Евкиня гусин, хорън нора Пилибоси, йев морън Гъхотя, йев йергуц йехпарцън Сергея йев Абидони, йев й


Арменски Апостолически Храм "Сурп Кеворк" 4000 гр. Пловдив, БЪЛГАРИЯ ул. "Турист" № 2 тел.032/ 632 804, факс: 032/ 634 872 ел. поща: info@surpkevork.com